Odjel za certifikaciju, Geoexpert-I.G.M. d.o.o. je potpuno neovisna organizacijska jedinica koja se bavi poslovima ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda iz područja agregata i betona.

Odjel za certifikaciju je akreditiran u skladu sa zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17065 od strane Hrvatske akreditacijske agencije.

Odjel za certifikaciju je odobreno tijelo  (OT) za provedbu zadaća treće strane u postupcima ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda

  1. Beton prema normi HRN EN 206-1:2006 i HRN 1128:2007

temeljem Rješenja Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja KLASA: UP/I-360-01/16-08/4, URBROJ: 531-01-16-6.

Odjel za certifikaciju je prijavljeno tijelo (NB 2678) za provedbu zadaća treće strane u postupcima ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava slijedećih građevnih proizvoda:

  1. Agregati za beton prema normi HRN EN 12620:2008
  2. Agregati za mort prema normi HRN EN 13139:2003/AC:2006, HRN EN 13139:2003
  3. Agregati za bitumenske mješavine i površinsku obradu cesta, aerodromskih pista i drugih prometnih površina prema normi: HRN EN 13043:2003, HRN EN 13043:2003/AC:2006,
  4. Agregati za nevezane i hidrauličkim vezivom vezane materijale za uporabu u građevinarstvu i cestogradnji prema normi HRN EN 13242:2008
  5. Agregati za željeznički tucanik prema normi HRN EN 13450:2003, HRN EN 13450:2003/AC:2006

temeljem Rješenja Ministarstva KLASA: UP/I-360-01/16-08/3, URBROJ: 531-01-16-8 i Odluke Europske komisije.

DOKUMENTACIJA

Copyright © 2015. Geoexpert-I.G.M. d.o.o. Sva prava pridržana. Izrada: Web-Pulse & Weblogic Studio