U sklopu djelatnosti laboratorija provode se ispitivanja slijedećih građevinskih materijala, proizvoda i/ili konstruktivnih elemenata:

 • svježi i očvrsli beton
 • beton u konstrukcijama
 • agregat za beton, mort, bitumenske mješavine, željeznički tucanik, nevezane i hidrauličnim vezivom vezane mješavine
 • asfaltne mješavine i izvedeni asfaltni slojevi
 • vodonepropusnost kanalizacijskih sustava (gravitacijski, tlačni)
 • vodonepropusnost građevina za vodoopskrbu i odvodnju
 • podloge za izgradnju prometnica
 • proizvodi za zaštitu, popravak i/ili sanaciju betonskih konstrukcija
 • injekcijske smjese
 • mortovi
 • predgotovljeni betonski elementi
 • elementi zidanih konstrukcija
 • prirodni i tehničko-građevni kamen
 • nevezani i hidrauličkim vezivom vezane mješavine i slojevi
 • probna opterećenja konstrukcija i građevina
 • armatura
 • snimanje kanalizacije CCTV kamerom

Laboratorijska i terenska ispitivanja provode se za potrebe naručitelja u sklopu proizvodnje građevinskih materijala, tijekom gradnje objekata (prethodna, tekuća i/ili kontrolna ispitivanja) te u sklopu izvanrednog održavanja ili sanacije građevina.

Na zahtjev Naručitelja, laboratorij može iskazati mjernu nesigurnost u ispitnim izvještajima za kvantitativne ispitne metode.

Laboratorij tvrtke Geoexpert-I.G.M. d.o.o. akreditiran je prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 od strane Hrvatske akreditacijske agencije. Potvrda o akreditaciji nalazi se u prilogu.

DOKUMENTACIJA

Copyright © 2015. Geoexpert-I.G.M. d.o.o. Sva prava pridržana. Izrada: Web-Pulse & Weblogic Studio